Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή και σε Διαπολιτισμικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Γενικής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Πίνακας για ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ – ΕΕΕΕΚ

Πίνακας για Διαπολιτισμικά Σχολεία

Τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών ΠΕ70-δασκάλων Γενικής Αγωγής, ΠΕ70-δασκάλων ΕΚΟ Τάξεις Υποδοχής, ΠΕ60-νηπιαγωγών ΕΑΕ Παράλληλης Στήριξης και ΠΕ60-νηπιαγωγών σε δομές ΔΥΕΠ

ΠΕ70 Γενικής Αγωγής

ΠΕ70 ΕΚΟ Τάξεις Υποδοχής

ΠΕ60 ΕΑΕ Παράλληλης Στήριξης

ΠΕ60 ΔΥΕΠ