Η πρόσκληση και τα οργανικά κενά Γενικής Αγωγής στη Δ.Π.Ε Α΄Αθήνας

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91.01-91.02

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για Τάξεις Υποδοχής-ΖΕΠ

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για Τάξεις Υποδοχής να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες  τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία, από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΕ70 ΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ- ΖΕΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Γ΄ φάση

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί των πιο κάτω ειδικοτήτων να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία, από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 εως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών ΠΕ70 και ΠΕ71 και ΠΕ60 και ΠΕ61 σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης

Λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ70 & ΠΕ71

Λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ60 & ΠΕ61

Δήλωση

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί κλάδου Π.Ε.70 & ΠΕ71 Δασκάλων και ΠΕ60 & ΠΕ61 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ» με κωδικό 5069633 να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη  16-09-2020 και ώρα 13.00.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

 

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών Π.Ε.08, ΠΕ91.01 και 91.02 , ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86

Λειτουργικά κενά ειδικοτήτων σε ΣΜΕΑΕ

Δήλωση

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ κλάδου Π.Ε.08, ΠΕ91.01 και 91.02 , ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ» με κωδικό 5069633 να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη  16-09-2020 και ώρα 13.00.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών Π.Ε.91.01 ΠΕ91.02 Θεατρικής Αγωγής

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Π.Ε.91.01 ΠΕ91.02 οι οποίοι έχουν προσληφθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ», να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι το Σάββατο 12-09-2020 και ώρα 23:59.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΔΗΛΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ