Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ79

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Π.Ε Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της εφαρμογής του «Συλλογικού προγραμματισμού εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» για το σχολικό έτος 2023-2024

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ60/ΠΕ61 και ΠΕ70/ΠΕ71 στην Ειδική Αγωγή που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60/ΠΕ61

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70/ΠΕ71

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αριθμητικός προσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών εκπ/κών Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ79 σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, διδακτικού έτους 2024-2025

ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΠΕ06

ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΠΕ11

ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΠΕ79

«Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις» (άρθρο 10 Παιδαγωγική ευθύνη Συμβούλων Εκπαίδευσης, άρθρο 11 Θητεία Στελεχών Εκπαίδευσης, άρθρο 16 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής στελεχών, άρθρο 17 Πρόσληψη αναπληρωτών σε Π.Π.Σ., άρθρο 18 Αποσπάσεις Ειδικών Κατηγοριών νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, άρθρο 19 Μετάθεση εκπαιδευτικών με 80% αναπηρία, άρθρο 20 Επιλογή Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., άρθρο 43 ΣΜΕΑΕ – Κατ’ οίκον διδασκαλία, άρθρο 45 Αναπλήρωση αιρετών μελών Υ.Σ.)

Σχέδιο νόμου Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.