Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για τον διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις επαναληπτικές τους της 2ας Ιουνίου 2019

Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών

Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας