Κλειστά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 12/6/2024 & την Πέμπτη 13/6/2024, στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού

Με απόφαση του Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού Νικόλαου Τσιλίφη αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δάφνης και Υμηττού (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, ενόψει του επικείμενου καύσωνα.

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω ακραίων θερμοκρασιών στον Δήμο Αθηναίων

Αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός του Δήμου Αθηναίων, για την Τετάρτη 12 Ιουνίου και την Πέμπτη 13 Ιουνίου, ενόψει του επικείμενου καύσωνα.

Η κατάσταση για την Παρασκευή 14 Ιουνίου θα επανεκτιμηθεί την Πέμπτη ανάλογα με το δελτίο επικινδυνότητας.

Προσλήψεις 4.593 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 1.400 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 529 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 632 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 2.012 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 12 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατίθενται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις (3) προσωρινοί αναπληρωτές για την Γενική Εκπαίδευση και πέντε (5) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

1. Προσλήψεις Γενικής Παιδείας Αβάθμιας 

2. Προσλήψεις Γενικής Παιδείας Ββάθμιας 

3. Προσλήψεις Μουσικά Σχολεία 

4. Προσλήψεις ΕΑΕ Α βάθμιας 

5. Προσλήψεις ΕΑΕ Β βάθμιας 

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2023-2024 μετά τις ενστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2023-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ 2023-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ 2023-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 2023-2024

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών/ντριών της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΠΕ Α΄ Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4823/2021(Α΄ 136):

α) για την επαναπροκήρυξη Δημοτικού Σχολείου:

ΠΙΝΑΚΑΣ

β) για την επαναπροκήρυξη Νηπιαγωγείων:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την Πέμπτη 05/10/2023 έως και τη Δευτέρα 09/10/2023 και ώρα 16:00 πμ.

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/ΠΕ61 & ΠΕ70/ΠΕ71 στην Ειδική Αγωγή με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και αποσπάσεις Ειδικής Αγωγής εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ08 ΕΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11 ΕΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79 ΕΑΕ Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79 ΕΑΕ Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60/ΠΕ61 Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60/ΠΕ61 Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70/ΠΕ71 Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΠΕ70/ΠΕ71 Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70/ΠΕ71 Γ΄ ΦΑΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί των τοποθετήσεων έως και τη Δευτέρα 14-08-2023 και ώρα 10:00 π.μ. προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr