Νέα επικαιροποιημένη έκδοση της «Ειδικής Διοικητικής Κωδικοποίησης νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων»

Κωδικοποίηση νομοθεσίας

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων

Οδηγίες Ε.Ο.Δ.Υ. για Δημοτικά Σχολεία

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19