Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στο πλαίσιο των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Η πρόσκληση

Η αίτηση

Προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π. για τη διαδικασία κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

ΦΕΚ ΑΣΕΠ 14/2019

ΦΕΚ ΑΣΕΠ 13/2019