Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε.

Πίνακας ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91

Πίνακας ΠΕ60 ΕΑΕ, ΠΕ61

Πίνακας ΠΕ70 ΕΑΕ, ΠΕ71

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω πινάκων να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 16/9/2019 στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν και να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08-Εικαστικών

Πίνακας τοποθετήσεων 

Λειτουργικά κενά ΠΕ08

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του παραπάνω πίνακα να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 16/9/2019 στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν και να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία.

Ανακοινοποίηση πινάκων λειτουργικών κενών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης – Νηπιαγωγών & Δασκάλων και παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης για τοποθέτηση

Λειτουργικά κενά Παράλληλης Στήριξης ΠΕ60 (ανακοινοποίηση)

Λειτουργικά κενά Παράλληλης Στήριξης ΠΕ70 (ανακοινοποίηση)

Νέα δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών

Παράταση προθεσμίας υποβολής: Κυριακή, 15-09-2019, ώρα 13:00.

Αποστολή δήλωσης: Αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr

Πρόσκληση για τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης – Νηπιαγωγών & Δασκάλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ