Επείγουσα ενημέρωση από τη Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας σχετικά με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης

Σας κοινοποιούμε την πρόσφατη ενημερωμένη αίτηση για συνταξιοδότηση (ενημέρωση 16-02-2024)  καθώς και οδηγίες συμπλήρωσής της (ενημέρωση 19-02-2024), όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του e-dayk. Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταθέσει αίτηση παραίτησης να συμπληρώσουν το νέο έντυπο.

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. A΄ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024 και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Επείγουσα ενημέρωση – Νέα αίτηση απονομής σύνταξης για τους προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικούς

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. A΄ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2022-2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ

ΕΓΓΡΑΦΟ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ