Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. A΄ Αθήνας για το σχολικό έτος 2017-2018

ΕΓΓΡΑΦΟ Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Παρατηρήσεις Νομικής Συμβούλου ΔΟΕ για την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης στο δημόσιο

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε

Παρατηρήσεις Νομικής Συμβούλου

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου παιδιών

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου σπουδών

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας

Εφαρμογή απόφασης (790/2016) του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαίωμα σύνταξης των ανδρών με ανήλικο τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο στην ηλικία των 50 ετών και άνω με θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (25ετία) στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Επιστολή ΑΔΕΔΥ προς Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών