Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οριστικός πίνακας Γενικής

Οριστικός πίνακας Ειδικής

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική Αγωγή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ και σε Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Γενικής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Πίνακας για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ

Πίνακας για Διαπολιτισμικά Σχολεία

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας  Γενικής Αγωγής

Πίνακας Ειδικής Αγωγής

Τα μόρια εντοπιότητας και τα μόρια συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες, καθώς δεν έχουν δηλωθεί οι σχολικές μονάδες προτίμησης.

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή και σε Διαπολιτισμικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Γενικής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Πίνακας για ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ – ΕΕΕΕΚ

Πίνακας για Διαπολιτισμικά Σχολεία

Τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών ΠΕ70-δασκάλων Γενικής Αγωγής, ΠΕ70-δασκάλων ΕΚΟ Τάξεις Υποδοχής, ΠΕ60-νηπιαγωγών ΕΑΕ Παράλληλης Στήριξης και ΠΕ60-νηπιαγωγών σε δομές ΔΥΕΠ

ΠΕ70 Γενικής Αγωγής

ΠΕ70 ΕΚΟ Τάξεις Υποδοχής

ΠΕ60 ΕΑΕ Παράλληλης Στήριξης

ΠΕ60 ΔΥΕΠ