Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών (Β΄ Φάση)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση Προσχολικής» να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τρίτη 29-09-2020 και ώρα 12.00 π.μ.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

Πίνακας (ανακοινοποίηση)

ΔΗΛΩΣΗ

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων Γενικής Αγωγής (Β΄ φάση)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων στη Γενική Αγωγή (Β΄ Φάση) να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr έως το Σάββατο 26-09-2020 και ώρα 22:00.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων αναπληρωτών ΠΕ08-Εικαστικών και ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02-Θεατρικής Αγωγής (Β΄ φάση)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΠΕ08 Εικαστικών  και ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 οι οποίοι έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος»  να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Κυριακή 27-09-2020 και ώρα 10.00.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91.01 ΠΕ91.02 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων αναπληρωτών για το πρόγραμμα «ΕΚΟ-Τάξεις Υποδοχής» MIS (5069864)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, των οποίων η πρόσληψη έγινε από το πρόγραμμα «ΕΚΟ-Τάξεις Υποδοχής» MIS (5069864) να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr έως την Πέμπτη 24-09-2020 και ώρα 9.00 π.μ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ

Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β΄ φάση

Διαδικασία και δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών (Β΄ φάση) για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (Β΄ φάση) να αποστείλουν ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο e-mail: dim@dipe-a-athin.att.sch.gr, από σήμερα 19/09/2020 έως και αύριο 20/09/2020 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο: Το έντυπο «ατομικών στοιχείων για καταχώρηση στη μισθοδοσία», (συνημμένο έγγραφο) προκειμένου να καταχωρηθούν στο ΕΡΓΑΝΗ και στη μισθοδοσία.

*(τα πεδία “σχολείο τοποθέτησης” και “σχολείο/α διάθεσης” θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία).

Με νεότερη ανακοίνωση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης η προσωρινή τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΕΡΓΑΝΗ