Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2022-2023 μετά τις ενστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ 2022-2023

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ 2022-2023

Έντυπα αναπληρωτών ΕΣΠΑ 2022-2023

Α1)ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ,ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝ. ΤΥΠΟΣ, ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ,ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜ. ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α2)ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ,ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ

Α3)ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ,ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΠ

Β1)ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ,ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ & ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

Β2)ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΠ

Β3)ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΠ

Γ1)ΑΙΤΗΣΗ ΕΝ. ΤΥΠΟΣ, ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ, ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΤ. ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γ2)ΑΙΤΗΣΗ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΠ

Γ3)ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΠ

Τοποθετήσεις προσωρινών Προϊσταμένων Νηπ/γείων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι νέες Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων να αναλάβουν καθήκοντα 01-09-2022 και η αναφορά ανάληψής τους να αποσταλεί στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπ/κών της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ