Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 στην Α’ Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ06

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ11

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ79

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ86

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδου ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ91 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ79 & ΠΕ86 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αριθμητικός προσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών εκπ/κών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, διδακτικού έτους 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ανακοινοποίηση)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & T.E., εκπ/κών κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ70 που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α ́ Αθήνας με απόσπαση από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, κλάδων ΠΕ11 & ΠΕ70 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας (Πράξη 33/17-08-2021)

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων έως και τη Τετάρτη 18-08-2021 και ώρα 10:00 προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a- athin.att.sch.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ70

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 11 και ΠΕ70 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας στην Ειδική Αγωγή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ

ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ανακοίνωση Α’ Αθήνας για μόνιμους διορισμούς Γενικής Αγωγής

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίστηκαν στην Γενική Αγωγή να προσέρχονται στην Δ/ση Π.Ε. Α΄ Αθήνας για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών τους και την ορκωμοσία, αφού επικοινωνούν πρώτα με το 210-5243253.

Παρακαλούμε για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση όλων των εκπαιδευτικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61 & ΠΕ70/ΠΕ71 της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Λ.Υ. ΠΕ60/ΠΕ61 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Λ.Υ ΠΕ70/ΠΕ71 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ