Επείγουσα ενημέρωση από τη Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας σχετικά με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης

Σας κοινοποιούμε την πρόσφατη ενημερωμένη αίτηση για συνταξιοδότηση (ενημέρωση 16-02-2024)  καθώς και οδηγίες συμπλήρωσής της (ενημέρωση 19-02-2024), όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του e-dayk. Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταθέσει αίτηση παραίτησης να συμπληρώσουν το νέο έντυπο.

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τοποθέτηση Υποδιευθυντριών Α΄ και Β΄ σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας μετά την επαναπροκήρυξη των θέσεων

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 04/19-02-2024 πράξη του ΤΣΕ Α΄ Αθήνας, ανακοινώνουμε την τοποθέτηση Υποδιευθυντριών σε σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης μας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι αναφερόμενες Υποδιευθύντριες  Α΄ και Β΄ στην ανωτέρω απόφαση, καλούνται  να αναλάβουν τα καθήκοντά τους στη σχολική τους μονάδα, την Τρίτη  20/02/2024 ή την Τετάρτη 21/02/2024, συμπληρώνοντας το έντυπο ανάληψης καθηκόντων.

Οι αναλήψεις καθηκόντων διαβιβάζονται από τους/τις Διευθυντές/ντριες των αντίστοιχων σχολικών μονάδων, αφού βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής των Υποδιευθυντριών τους, στη Διεύθυνση ΠΕ Α΄ Αθήνας το αργότερο έως και την Παρασκευή  23-02-2024.

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Α’ Αθήνας

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υποδιευθυντών/ντριών Α΄ και Β΄ σε σχολικές μονάδες Γενικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι μη δεκτοί υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την  Τρίτη 30-01-2024 έως και την Πέμπτη 01-02-2024 και ώρα 16:00.

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. A΄ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανακοινοποίηση μοριακού πίνακα εκπαιδευτικών που αιτούνται βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική Αγωγή

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ, ΜΕΡΟΣ 1ο, ΚΕΦ. Α΄, 1.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ