Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΠΕ Α΄ Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4823/2021(Α΄ 136):

α) για την επαναπροκήρυξη Δημοτικού Σχολείου:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

β) για την επαναπροκήρυξη Νηπιαγωγείων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την Παρασκευή 29/9/2023 έως και την Τρίτη 3/10/2023 και ώρα 16:00.

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπ/κών 2023-2024

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ/ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ86 στη Γενική Αγωγή που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ86

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 31/02-09-2023 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των τοποθετήσεων έως και την Κυριακή 03-09-2023 και ώρα 10:00 π.μ. προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  kinisi@dipe-a-athin.att.sch.gr

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 & ΠΕ79 στη Γενική Αγωγή που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ05

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ07

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 30/01-09-2023 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των τοποθετήσεων έως και την Κυριακή 03-09-2023 και ώρα 10:00 π.μ. προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  kinisi@dipe-a-athin.att.sch.gr

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ08 & ΠΕ91 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ08

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ91

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί των  προσωρινών τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ08 & ΠΕ91  έως αύριο Τρίτη 29-08-2023 και ώρα 12:00 π.μ. προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ86 & ΠΕ91 της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ06

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ11

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ86

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ91

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί των  πινάκων συμπλήρωσης ωραρίου έως και την Κυριακή 27-08-2023 και ώρα 11:00 π.μ. προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kinisi@dipe-a-athin.att.sch.gr