Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων Β΄ και Γ΄ Φάση

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί των πιο κάτω ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες  τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για Τάξεις Υποδοχής-ΖΕΠ

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για Τάξεις Υποδοχής να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες  τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία, από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΕ70 ΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ- ΖΕΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Γ΄ φάση

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί των πιο κάτω ειδικοτήτων να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία, από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 εως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ60 & ΠΕ70 Γενικής Αγωγής

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ07 και ΠΕ08 (Γ’ Φάση) να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 12-09-2020.

Τις επόμενες μέρες, η Διεύθυνση θα αναρτήσει ανά κλάδο τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά και θα ζητήσει από τους Αναπληρωτές να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης ώστε να επανατοποθετηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ60 & ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ60 και ΠΕ70 των οποίων η πρόσληψη έγινε από το Πρόγραμμα της «Εξειδικευμένης Εκπ/κής Υποστήριξης» για Παράλληλη Στήριξη, να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες  τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020  έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών ΠΕ60, ΠΕ70 για Παράλληλη Στήριξη

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές ΠΕ61, ΠΕ60 και ΠΕ71 ΠΕ70οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη»-5069645 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr μέχρι Τετάρτη 07-10-2020 και ώρα 23.00.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ60, ΠΕ61

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ71, ΠΕ70

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών Ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 Β΄ και Γ΄ Φάσης

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων ΠΕ06 ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86  Β΄ και Γ΄ Φάσης  να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 07-10-2020 και ώρα 23.00

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ και ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής ΠΕ71 ΠΕ70 και ΠΕ61 ΠΕ60, οι οποίοι έχουν προσληφθεί για ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης  να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 07-10-2020 και ώρα 23.00

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤ. ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ Τ.Ε. ΠΕ60 ΠΕ61

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ Τ.Ε. ΠΕ70 ΠΕ71

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών ΠΕ70 για τις ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΖΕΠ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 για τις Τάξεις Υποδοχής  να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 07-10-2020 και ώρα 23.00

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΝΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ΄ΦΑΣΗΣ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (Γ΄ φάση) να αποστείλουν ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο e-mail: dim@dipe-a-athin.att.sch.gr, από σήμερα 06/10/2020 έως και αύριο 07/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ. συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο: Το έντυπο «ατομικών στοιχείων για καταχώρηση στη μισθοδοσία», ( συνημμένο έγγραφο) προκειμένου να καταχωρηθούν στο ΕΡΓΑΝΗ και στη μισθοδοσία.

*(τα πεδία “σχολείο τοποθέτησης” και “σχολείο/α διάθεσης” θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία).

Με νεότερη ανακοίνωση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης η προσωρινή τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνει και ανάληψη υπηρεσίας.

Σχετικά με την τοποθέτηση των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ ( Γ Φάση) θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας τα λειτουργικά κενά.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ  ΕΡΓΑΝΗ

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Πλήρους Ωραρίου – Α’ φάση

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ Ειδικοτήτων ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ06, ΠΕ11 (Α΄ Φάση) να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr έως τη Δευτέρα 05-10-2020 και ώρα 10:00.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79 ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Πλήρους Ωραρίου – Α’ φάση

ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΤΙ ΘA ΓINEI ANAKOINOΠOIHΣH TΩN ΛEITOYPΓIKΩN KENΩN KAI ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓIA THN YΠOBOΛH ΔHΛΩΣHΣ ΠPOTIMHΣHΣ ΣXOΛIKΩN MONAΔΩN.

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ Ειδικοτήτων ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ06, ΠΕ11 (Α΄ Φάση) να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και να την  αποστείλουν ηλεκτρονικά στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr έως το Σάββατο 03-10-2020.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79 ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ