Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ91 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 (γ) του άρθρου 55 του Ν.4807/2021 στην Α’ Αθήνας

Πρόσκληση
Ονομαστικός πίνακας εκπαιδευτικών
Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ91
Δήλωση οριστικής τοποθέτησης

Αμοιβαίες μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας 2020-2021

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση στη Γενική Αγωγή εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997, υποβάλλονται έως και 8 Ιουλίου 2021, αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης

Ανακοίνωση Β’ φάσης οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και Γ’ φάσης οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Γενικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Α ́ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

Τοποθετήσεις Β’ φάσης

Τοποθετήσεις Γ’ φάσης

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπ/κών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60 & ΠΕ86 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων (Β ́ φάση)

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας εκπαιδευτικών

Κενά ΠΕ06

Κενά ΠΕ11

Κενά ΠΕ60

Κενά ΠΕ86

Έντυπο δήλωσης

Πρόσκληση εκ νέου υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης εκπ/κών κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 2085/τ. Β΄/20-05-2021 με θέμα «Ιδρύσεις Νηπιαγωγείων Δήμου Αθηναίων Σχολικού Έτους 2021-2022

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οργανικά κενά ΠΕ60

Οδηγίες

Αμοιβαίες μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας στην Ειδική Αγωγή

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97, υποβάλλονται έως και 11 Ιουνίου 2021, αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης εκπ/κών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οδηγίες υποβολής αίτησης

Κενά ΠΕ05

Κενά ΠΕ06

Κενά ΠΕ07

Κενά ΠΕ11

Κενά ΠΕ60

Κενά ΠΕ70

Κενά ΠΕ79

Κενά ΠΕ86

Κενά ΠΕ91

Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας και υπάγονται στην περίπτωση της παρ. 4γ του άρθρου 62 του Ν.4692/2020

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

Πίνακας τοποθετήσεων