Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΩΝ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΩΝ 2021-2022

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική Αγωγή και σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΕΕΕΚ μετά την εξέταση των ενστάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 2021-2022

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 2021-2022

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ91 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 (γ) του άρθρου 55 του Ν.4807/2021 στην Α’ Αθήνας

Πρόσκληση
Ονομαστικός πίνακας εκπαιδευτικών
Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ91
Δήλωση οριστικής τοποθέτησης

Αμοιβαίες μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας 2020-2021

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση στη Γενική Αγωγή εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997, υποβάλλονται έως και 8 Ιουλίου 2021, αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης

Ανακοίνωση Β’ φάσης οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και Γ’ φάσης οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Γενικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Α ́ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

Τοποθετήσεις Β’ φάσης

Τοποθετήσεις Γ’ φάσης

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπ/κών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60 & ΠΕ86 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων (Β ́ φάση)

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας εκπαιδευτικών

Κενά ΠΕ06

Κενά ΠΕ11

Κενά ΠΕ60

Κενά ΠΕ86

Έντυπο δήλωσης

Πρόσκληση εκ νέου υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης εκπ/κών κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 2085/τ. Β΄/20-05-2021 με θέμα «Ιδρύσεις Νηπιαγωγείων Δήμου Αθηναίων Σχολικού Έτους 2021-2022

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οργανικά κενά ΠΕ60

Οδηγίες

Αμοιβαίες μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας στην Ειδική Αγωγή

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97, υποβάλλονται έως και 11 Ιουνίου 2021, αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης εκπ/κών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οδηγίες υποβολής αίτησης

Κενά ΠΕ05

Κενά ΠΕ06

Κενά ΠΕ07

Κενά ΠΕ11

Κενά ΠΕ60

Κενά ΠΕ70

Κενά ΠΕ79

Κενά ΠΕ86

Κενά ΠΕ91