Οδηγίες για τον καθορισμό του αριθμού των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων και την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 73 του Ν.4589/2019

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 στην Α’ Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ79 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οριστικός πίνακας Γενικής

Οριστικός πίνακας Ειδικής

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική Αγωγή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ και σε Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Γενικής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Πίνακας για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ

Πίνακας για Διαπολιτισμικά Σχολεία

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας  Γενικής Αγωγής

Πίνακας Ειδικής Αγωγής

Τα μόρια εντοπιότητας και τα μόρια συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες, καθώς δεν έχουν δηλωθεί οι σχολικές μονάδες προτίμησης.