Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή

Πίνακας Γενικής Αγωγής

Πίνακας Ειδικής Αγωγής

Επισημαίνεται ότι τα μόρια εντοπιότητας και τα μόρια συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες, καθώς δεν έχουν ακόμη δηλωθεί οι σχολικές μονάδες προτίμησης.

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική Αγωγή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ και σε Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

Πίνακας εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής

Πίνακας εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Πίνακας εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Α΄ Αθήνας μετά τη διαδικασία των βελτιώσεων θέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Οργανικά κενά ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Οργανικά κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά ΠΕ70-Δασκάλων

Οργανικά κενά ΠΕ79-Μουσικής

Οριστικοποίηση β ́ φάσης τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και γ ́φάσης τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Γενικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Α ́ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Β΄ φάσης

Πίνακας Γ΄ φάσης

Ανακοίνωση β ́ φάσης οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και γ ́ φάσης οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Α ́ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Β΄ φάσης

Πίνακας Γ΄ φάσης

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 & ΠΕ86 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων (Β ́ φάση)

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οργανικά κενά ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ86

Έντυπο δήλωσης Β΄ φάσης