Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Α΄ Αθήνας μετά τη διαδικασία των βελτιώσεων θέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Οργανικά κενά ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Οργανικά κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά ΠΕ70-Δασκάλων

Οργανικά κενά ΠΕ79-Μουσικής

Οριστικοποίηση β ́ φάσης τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και γ ́φάσης τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Γενικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Α ́ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Β΄ φάσης

Πίνακας Γ΄ φάσης

Ανακοίνωση β ́ φάσης οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και γ ́ φάσης οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Α ́ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Β΄ φάσης

Πίνακας Γ΄ φάσης

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 & ΠΕ86 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων (Β ́ φάση)

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οργανικά κενά ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ86

Έντυπο δήλωσης Β΄ φάσης

Οριστικές τοποθετήσεις – Βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ79-Μουσικής & ΠΕ86-Πληροφορικής

Ανακοίνωση Διεύθυνσης

Πίνακας οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων θέσεων

Πίνακας εκπαιδευτικών που δεν τοποθετούνται/μετατίθενται

Τα οργανικά κενά μετά την Α΄ φάση των οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ79-Μουσικής & ΠΕ86-Πληροφορικής

Οργανικά κενά ΠΕ06 – Αγγλικής γλώσσας

Οργανικά κενά ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Οργανικά κενά ΠE60 – Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά ΠΕ70 – Δασκάλων

Οργανικά κενά ΠΕ79-Μουσικής

Οργανικά κενά ΠΕ86-Πληροφορικής

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ79-Μουσικής, ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οδηγίες καταχώρισης προτιμήσεων