Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2023-2024 μετά τις ενστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

Αριθμητικός προσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών εκπ/κών Γενικής και Ειδικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ70/71 και ΠΕ60/61 σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, διδακτικού έτους 2023-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΠΕ70

ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΠΕ60

ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΠΕ70/71

ΠΙΝΑΚΑΣ Λ.Υ. ΠΕ60/61

Αμοιβαίες μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97, υποβάλλονται από 03 Ιουλίου 2023 έως και 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59, αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Έντυπο αμοιβαίας μετάθεσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οριστικοποίηση β΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και γ΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Γενικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Β ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΠΕ11 Γ ΦΑΣΗ

ΠΕ60 Γ ΦΑΣΗ

ΠΕ70 Γ ΦΑΣΗ

Ανακοίνωση Β΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και γ΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Γενικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Β’ ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ11 Γ’ ΦΑΣΗ

ΠΕ60 Γ’ ΦΑΣΗ

ΠΕ70 Γ’ ΦΑΣΗ

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπ/κών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60 ΠΕ70 & ΠΕ86 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων (Β ́ φάση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ