Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ και αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ79

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ86

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων έως και αύριο 31-08-2022 και ώρα 09:00 προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ70

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων έως και αύριο 30-08-2022 και ώρα 09:00 προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 (ανακοινοποίηση)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις, διορθώσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2022-2023

Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας Ειδικής Αγωγής – Προσωρινή τοποθέτηση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & T.E., εκπ/κών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ79 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60 Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60 Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60 Γ΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 Γ΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79 Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79 Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79 Γ΄ ΦΑΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων έως και Δευτέρα 18/07/2022 και ώρα 12:00 προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής στην Α’ Αθήνας – Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & T.E., εκπ/κών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ79 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60/61 ΣΜΕΑΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70/71 ΣΜΕΑΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61 & ΠΕ70/ΠΕ71 της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Λ.Υ. ΠΕ60/ΠΕ61

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Λ.Υ ΠΕ70/ΠΕ71