Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2023-2024 και ημερολογιακού έτους 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο – Συμπληρωματική Πρόσκληση

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.ΘΑ.

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ86 στη Γενική Αγωγή που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ86

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 31/02-09-2023 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των τοποθετήσεων έως και την Κυριακή 03-09-2023 και ώρα 10:00 π.μ. προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  kinisi@dipe-a-athin.att.sch.gr

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 & ΠΕ79 στη Γενική Αγωγή που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ05

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ07

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 30/01-09-2023 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των τοποθετήσεων έως και την Κυριακή 03-09-2023 και ώρα 10:00 π.μ. προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  kinisi@dipe-a-athin.att.sch.gr

Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

Η Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ08 & ΠΕ91 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ08

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ91

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί των  προσωρινών τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ08 & ΠΕ91  έως αύριο Τρίτη 29-08-2023 και ώρα 12:00 π.μ. προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr