Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Πίνακας ΠΕ06

Πίνακας ΠΕ08

Πίνακας ΠΕ11

Πίνακας ΠΕ60

Πίνακας ΠΕ70 (ανακοινοποίηση)

Πίνακας ΠΕ79

Πίνακας ΠΕ86

Πίνακας ΠΕ91