Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της εφαρμογής του «Συλλογικού προγραμματισμού εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» για το σχολικό έτος 2023-2024

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Προκήρυξη για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2024-2025

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτά την αριθμ 94/ΔΕΠΠΣ/02-07-2024 «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2024-2025 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ: 6Η7Χ46ΝΚΠΔ-ΞΝΕ)

και καλεί

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.:

α) της οικείας βαθμίδας σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους,

β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας, σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους,

γ) της περιοχής διορισμού τους, στην περίπτωση που έχουν διοριστεί κατά το σχολικό έτος 2023-2024,

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτησή τους, με σειρά προτίμησης, για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε συνολικά σχολείαΠρότυπα ή Πειραματικά της Π.Δ.Ε. την οποία επιλέγουν, σύμφωνα με τις ως άνω περιπτώσεις α, β.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη

Τρίτη 02/07/2024 και ώρα 17:00 έως Τρίτη 09/07/2024 έως τις 23:59.

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη με τον πίνακα των κενών

Υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών της εφαρμογής του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» για το σχολικό έτος 2023-2024

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025 – Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος & Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2024-2025 – Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος & Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Οι σχολικές μονάδες που ορίστηκαν να συμμετάσχουν στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα (PISA) για τους μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων στα Γνωστικά Αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών για το σχολικό έτος 2023-2024

ΦΕΚ 2659/2024