Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)

Η πρόσκληση

Η αίτηση

Διευκρινίσεις για κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.