Διευκρινίσεις επί των άρθρων 91-95 του ν.4808/2021, αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ασκείται νόμιμα το δικαίωμα της απεργίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.