Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οδηγίες της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας σχετικά με τις άδειες λόγω COVID-19 μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (Σχετ. εγκύκλιοι: 51887/Ε3/6-5-2020, 56108/Ε3/14-5-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.  και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ.)

Οδηγίες προς σχολικές μονάδες

Συμπληρωματική ενημέρωση για τον καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.