Παρατηρήσεις Νομικής Συμβούλου ΔΟΕ για την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης στο δημόσιο

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε

Παρατηρήσεις Νομικής Συμβούλου

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου παιδιών

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου σπουδών

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας