Ορισμός μελών των τριμελών οργάνων του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 των Περιφερειακών, Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας 2024

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79-Μουσικής, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών και ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 από 29-03-2023 έως και 11-04-2023

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.)

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αιτήσεις από 17 Μαΐου έως 26 Μαΐου για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.