Προϋποθέσεις και διαδικασίες α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών/τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 στην Α’ Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ79 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στο πλαίσιο των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Η πρόσκληση

Η αίτηση

Προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π. για τη διαδικασία κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

ΦΕΚ ΑΣΕΠ 14/2019

ΦΕΚ ΑΣΕΠ 13/2019