Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε.

Πίνακας ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91

Πίνακας ΠΕ60 ΕΑΕ, ΠΕ61

Πίνακας ΠΕ70 ΕΑΕ, ΠΕ71

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω πινάκων να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 16/9/2019 στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν και να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία.

Ανακοινοποίηση πινάκων λειτουργικών κενών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης – Νηπιαγωγών & Δασκάλων και παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης για τοποθέτηση

Λειτουργικά κενά Παράλληλης Στήριξης ΠΕ60 (ανακοινοποίηση)

Λειτουργικά κενά Παράλληλης Στήριξης ΠΕ70 (ανακοινοποίηση)

Νέα δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών

Παράταση προθεσμίας υποβολής: Κυριακή, 15-09-2019, ώρα 13:00.

Αποστολή δήλωσης: Αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr

Πρόσκληση για τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης – Νηπιαγωγών & Δασκάλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Προσωρινή τοποθέτηση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Τ.Ε. εκπ/κών με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και απόσπαση εκπ/κών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Τ.Ε. εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79

ΠΕ70-Δασκάλων Α΄ φάση

ΠΕ70-Δασκάλων Β΄ φάση

ΠΕ70-Δασκάλων Γ΄ φάση

ΠΕ60-Νηπιαγωγών Α΄ φάση

ΠΕ60-Νηπιαγωγών Β΄ φάση

ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής

ΠΕ79-Μουσικής

Ονομαστικός χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμου εκπ/κού ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής – Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας λειτουργικά υπεράριθμου εκπ/κού ΠΕ70 & εκπ/κού ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμου ΠΕ70

Προϋποθέσεις και διαδικασίες α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών/τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.