Προσωρινές τοποθετήσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Τ.Ε. εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διαθεση του ΠΥΣΠΕ με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

ΠΕ60 Α’ ΦΑΣΗ

ΠΕ60 Β’ ΦΑΣΗ

ΠΕ11

ΠΕ70 Α’ ΦΑΣΗ

ΠΕ70 Β’ ΦΑΣΗ

ΠΕ70 Γ’ ΦΑΣΗ

ΠΕ79 Β’ ΦΑΣΗ

ΠΕ79 Γ’ ΦΑΣΗ

Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΠΕ70/71, ΠΕ08, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86

Οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής ΠΕ70/71, ΠΕ08, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 παρακαλούνται να παρουσιαστούν την 1η Σεπτεμβρίου 2020 στις σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία. 

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των μονίμων Εκπαιδευτικών, η Διεύθυνση θα αναρτήσει ανά κλάδο τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά και θα ζητήσει από τους Αναπληρωτές να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης ώστε να επανατοποθετηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ08-ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΠΕ 70 – ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ91.01_ΠΕ91.02 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων Αναπληρωτών ΠΕ60/ΠΕ61 για Παράλληλη Στήριξη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ60/ΠΕ61

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές ΠΕ60, ΠΕ61 οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη»-5069645 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στοdim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Κυριακή 30-08-2020 και ώρα 13.00. 

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων αναπληρωτών ΠΕ70/ΠΕ71 για Παράλληλη Στήριξη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ70

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΠΕ70, ΠΕ71 οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη»-5069645 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Κυριακή 30-08-2020 και ώρα 13.00. 

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

Ονομαστικός προσδιορισμός λειτουργικά υπεράριθμου εκπ/κού ΠΕ70 & Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας λειτουργικά υπεράριθμου εκπ/κού ΠΕ70 & εκπ/κών ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕ70

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ΠΕ70

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΜΕΑΕ

Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων στην Α’ Αθήνας

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίστηκαν στην Ειδική Αγωγή να προσέρχονται στην Α΄ Δ/ση Π.Ε. Αθήνας για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών τους και την ορκωμοσία, αφού επικοινωνούν πρώτα με το 210-5243253. Παρακαλούμε για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση όλων των εκπαιδευτικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το ΦΕΚ των διοριστέων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Σε συνέχεια του από 05/08/2020 Δελτίου Τύπου ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ. 106410/Ε1/17-08-2020 (ΦΕΚ 1289 τ.Γ΄ στις 19.08.2020 ΑΔΑ: ΩΩΘΚ46ΜΤΛΗ-ΠΤΞ) Απόφαση με θέμα: «Διορισμός 3445 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.

ΦΕΚ 1289/2020