Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Αττικής

Πρόσκληση Π.Δ.Ε. Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και επί πλέον μελών ως συμβουλίων επιλογής