Προϋποθέσεις και διαδικασίες α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών/τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Διευκρινίσεις για κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε Υπηρεσίες και Φορείς 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τροποποίηση αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.