Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018 – 2019 & Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.