Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 στην Α’ Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ79 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ