Τα οργανικά κενά Ειδικής & Γενικής Αγωγής στη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας για τις οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών – Δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από 13/5 έως 17/5

Πίνακας οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής

Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Αγωγής

Ανακοινοποίηση μοριακού πίνακα εκπαιδευτικών που αιτούνται βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική Αγωγή

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ, ΜΕΡΟΣ 1ο, ΚΕΦ. Α΄, 1.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Οριστικοποίηση μοριακών πινάκων εκπαιδευτικών που αιτούνται βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και την Ειδική αγωγή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ανακοινοποίηση)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 στη Γενική Αγωγή με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των τοποθετήσεων έως και την Πέμπτη 24-08-2023 και ώρα 12:00 π.μ. προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.g

Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τα σχολεία τους χαρακτηρίστηκαν Πρότυπα ή Πειραματικά και σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.