Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή μετά από την εξέταση των ενστάσεων

Πίνακας Γενικής Αγωγής

Πίνακας Ειδικής Αγωγής

Διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86, που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Πίνακας ΠΕ06

Πίνακας ΠΕ11

Πίνακας ΠΕ79

Πίνακας ΠΕ86

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω πινάκων που δεν τοποθετήθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου, να υποβάλλουν αυτοπροσώπως δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας (Χίου 16-18, 3ος όροφος – Κίνηση Προσωπικού), έως τη Δευτέρα 30/9/2019 και ώρα 14.00