Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ05 & ΠΕ07 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ07

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Πίνακας ΠΕ06

Πίνακας ΠΕ08

Πίνακας ΠΕ11

Πίνακας ΠΕ60

Πίνακας ΠΕ70 (ανακοινοποίηση)

Πίνακας ΠΕ79

Πίνακας ΠΕ86

Πίνακας ΠΕ91

Προσωρινή τοποθέτηση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Τ.Ε. εκπ/κών με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και απόσπαση εκπ/κών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Τ.Ε. εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79

ΠΕ70-Δασκάλων Α΄ φάση

ΠΕ70-Δασκάλων Β΄ φάση

ΠΕ70-Δασκάλων Γ΄ φάση

ΠΕ60-Νηπιαγωγών Α΄ φάση

ΠΕ60-Νηπιαγωγών Β΄ φάση

ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής

ΠΕ79-Μουσικής