Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή με εξ ολοκλήρου διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Πίνακας ΠΕ06

Πίνακας ΠΕ11

Πίνακας ΠΕ79

Πίνακας ΠΕ86