Εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Αγωγής για τη Β΄ φάση τοποθετήσεων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας μετά τις μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις (Α΄ Φάση)

ΠΕ05-Γαλλικών

ΠΕ06-Αγγλικών

ΠΕ07-Γερμανικών

ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

ΠΕ60-Νηπιαγωγών

ΠΕ70-Δασκάλων

ΠΕ79-Μουσικής

ΠΕ86-Πληροφορικής

ΠΕ91-Θεατρικών σπουδών

Τα οργανικά κενά Γενικής Αγωγής στην Α΄ Αθήνας

Οργανικά κενά ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας

Οργανικά κενά ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας

Οργανικά κενά ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας

Οργανικά κενά ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Οργανικά κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά ΠΕ70-Δασκάλων

Οργανικά κενά ΠΕ79-Μουσικής

Οργανικά κενά ΠΕ86-Πληροφορικής

Οργανικά κενά ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής

Τα εναπομείναντα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής στην Α΄ Αθήνας 2020-2021

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ70-Δασκάλων ΕΑΕ

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΕΑΕ

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ79-Μουσικής ΕΑΕ

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή μετά την εξέταση των ενστάσεων

Πίνακας Γενικής Αγωγής

Πίνακας Ειδικής Αγωγής