Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και επί πλέον μελών ως συμβουλίων επιλογής

 

Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Κοινή υπουργική απόφαση