Διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86, που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Πίνακας ΠΕ06

Πίνακας ΠΕ11

Πίνακας ΠΕ79

Πίνακας ΠΕ86

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω πινάκων που δεν τοποθετήθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου, να υποβάλλουν αυτοπροσώπως δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας (Χίου 16-18, 3ος όροφος – Κίνηση Προσωπικού), έως τη Δευτέρα 30/9/2019 και ώρα 14.00