Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ91 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Κενά ΠΕ05

Κενά ΠΕ07

Κενά ΠΕ08

Κενά ΠΕ91

Έντυπο δήλωσης

Προσωρινές τοποθετήσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Τ.Ε. εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διαθεση του ΠΥΣΠΕ με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

ΠΕ60 Α’ ΦΑΣΗ

ΠΕ60 Β’ ΦΑΣΗ

ΠΕ11

ΠΕ70 Α’ ΦΑΣΗ

ΠΕ70 Β’ ΦΑΣΗ

ΠΕ70 Γ’ ΦΑΣΗ

ΠΕ79 Β’ ΦΑΣΗ

ΠΕ79 Γ’ ΦΑΣΗ