Συμπληρωματική προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ κλάδων ΠΕ05 – Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ19/20 – Πληροφορικής

ΠΕ05 – Γαλλικής γλώσσας

ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας

ΠΕ19/20 – Πληροφορικής

Ονομαστικός πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων ΠΕ70 και ΠΕ60 και πρόσκληση υποβολής προτίμησης για τοποθέτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ