Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης για την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας (Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΠΕ86

ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ86

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ B΄ ΦΑΣΗΣ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για την οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 & ΠΕ91 της Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05

                         ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07 (ανακοινοποίηση)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91

Ανακοίνωση β΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και γ΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Γενικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις Β΄ φάσης

Τοποθετήσεις Γ΄ φάσης

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ60 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων (Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων)

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης

Οργανικά κενά ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60 για Β΄ φάση

Έντυπο δήλωσης

Βελτιώσεις θέσεων – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 Γενικής Αγωγής (Α΄ φάση) στην Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Διεύθυνσης

Πίνακας βελτιώσεων θέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Πίνακας μη ικανοποιήσεων

Οργανικά κενά για τη Β φάση τοποθετήσεων