Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, να αναλάβουν υπηρεσία αυτοπροσώπως, τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Α’ Αθήνας (Δώρου 9, Αθήνα, 2ος όροφος/Πρωτόκολλο).

Ανακοίνωση Β΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων -μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης- εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 και Γ΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων -προς το συμφέρον της υπηρεσίας- εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 & ΠΕ86 της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Β΄ φάσης τοποθετήσεων

Πίνακας Γ΄ φάσης τοποθετήσεων

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης για την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας (Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΠΕ86

ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ86

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ B΄ ΦΑΣΗΣ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για την οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 & ΠΕ91 της Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05

                         ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07 (ανακοινοποίηση)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91