Οριστικές τοποθετήσεις – Βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ79-Μουσικής & ΠΕ86-Πληροφορικής – Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας 6/8

Ενημερωτικό δελτίο