Σύσταση νέων οργανικών θέσεων στην Α’ Αθήνας

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της σύστασης των νέων οργανικών θέσεων ειδικοτήτων η εισήγηση της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας προς το Υπουργείο Παιδείας που αναμένεται αύριο και η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, δεν είναι δεσμευτική, θα πρέπει να αποτυπώνει τον αριθμό των πραγματικών αναγκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Α΄ Αθήνας. Είναι εμφανές ότι, στη μεγαλύτερη Διεύθυνση Π.Ε. της χώρας, η σύσταση νέων οργανικών θέσεων, κυρίως, ειδικοτήτων αποτελεί αδήριτη ανάγκη και είναι εκ των ουκ άνευ. Δεν είναι δυνατόν στην Α’ Αθήνας, στη μεγαλύτερη Διεύθυνση της χώρας, να υπάρχουν π.χ. μόνο 9 οργανικές θέσεις ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής, 3 οργανικές θέσεις ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 22 οργανικές θέσεις ΠΕ07-Γερμανικών κλπ!!!

Δυστυχώς, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., στην εισήγηση των Δ.Π.Ε. δεν θα περιλαμβάνονται και νέες οργανικές θέσεις ΠΕ60-Νηπιαγωγών, αν και η εφαρμογή της δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθιστά αναγκαία τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων. Το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ….