Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-2015 μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.