Οι τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας για την επιλογή στελεχών και για τα Πειραματικά σχολεία

Τροποποίηση άρθρων του Ν.3848/10 για την Επιλογή των Στελεχών Εκπαίδευσης

Τροπολογία του Ν.3966/2011 για θέματα διδακτικού προσωπικού στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3966/2011 για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία