Πρόσκληση υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70, που μετατέθηκαν εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, σχολικού έτους 2015 – 2016

΄Εγγραφο Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

΄Εντυπο αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

΄Εντυπο αίτησης απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής στην Α΄ Αθήνας (Α΄ φάση)

Ενημερωτικό δελτίο

Πίνακας μεταθέσεων – τοποθετήσεων ΠΕ70

Πίνακας μεταθέσεων – τοποθετήσεων ΠΕ60

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ60 (β΄ φάση)

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ70 (β΄ φάση)

Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα ΚΕ.Σ.ΥΠ., Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) 2. Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

Απόφαση Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.