Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 (α΄ φάση)

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ60 (Τακτικός Προϋπολογισμός)

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ60 ΕΣΠΑ

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ70 (Τακτικός Προϋπολογισμός)

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ70 ΕΣΠΑ

Τοποθετήσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Α΄ Αθήνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΠΕ06)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΕ16)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ32)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ70)