Πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Α΄ Αθήνας

Πίνακας κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ60, ΠΕ70

Πινάκας κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ

Πίνακας κλάδου ΠΕ11 από περιοχή σε περιοχή με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα και στη γραφή Braille

Πίνακας κλάδου ΠΕ70 από περιοχή σε περιοχή σε Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Ενστάσεις από 25/1/2016 μέχρι και 29/1/2016 στη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας