Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Ακαδημία Αθηνών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Απόσπαση εκπαιδευτικού στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Οριστική τοποθέτηση – βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής (Α΄ φάση)

Ενημερωτικό δελτίο

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ06

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ11

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ16

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ60

Πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ70

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 70

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 60

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 06

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 11

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών ΠΕ 16