Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ανακοινοποίηση πινάκων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 19-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ  32 (ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ  32( ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Πρόσκληση Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών ΠΕ70 από άλλα ΠΥΣΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση στα λειτουργικά κενά της Α΄Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών (βλέπε συνημμένο πίνακα).

 Όλες οι δηλώσεις  μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως ή από νόμιμα  εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στα γραφεία της Διεύθυνσης Α΄ Αθήνας είτε με φαξ στο 2105249696 ή  στο 2105248449 είτε με mail στο dipeaath@sch.gr έως την Τρίτη  20-09-2016 και ώρα 12.00 π.μ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Ανακοινοποίηση πινάκων συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Δηλώσεις προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ60

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων εκπαιδευτικών ΠΕ60 από άλλα ΠΥΣΠΕ, στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, μέχρι την Τετάρτη 14/9 και ώρα 12.00. Μαζί θα γίνουν και οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.

Λειτουργικά κενά ΠΕ60

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης