Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ανακοινοποίηση πινάκων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 19-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ  32 (ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ  32( ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ)