Δηλώσεις προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ60

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων εκπαιδευτικών ΠΕ60 από άλλα ΠΥΣΠΕ, στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, μέχρι την Τετάρτη 14/9 και ώρα 12.00. Μαζί θα γίνουν και οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.

Λειτουργικά κενά ΠΕ60

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19/20 και ΠΕ32

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σας κοινοποιώ τους πίνακες συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19/20 και ΠΕ32, όπως εστάλησαν στα σχολεία της Α΄ Αθήνας. Η συμπλήρωση ωραρίου πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Διευθυντή  Εκπαίδευσης.

Ανακοινοποίηση πινάκων λειτουργικών υπεραριθμιών και κενών

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

ΕΝΤΥΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2016-2017

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει δήλωση τοποθέτησης και επιθυμούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, μπορούν εντός της οριζόμενης προθεσμίας (08-09-2016,14.00 μ.μ.).

Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Ονομαστικός πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων ΠΕ70 και ΠΕ60 και πρόσκληση υποβολής προτίμησης για τοποθέτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας