Ανακοινοποίηση πινάκων λειτουργικών υπεραριθμιών και κενών

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

ΕΝΤΥΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2016-2017

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει δήλωση τοποθέτησης και επιθυμούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, μπορούν εντός της οριζόμενης προθεσμίας (08-09-2016,14.00 μ.μ.).

Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Ονομαστικός πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων ΠΕ70 και ΠΕ60 και πρόσκληση υποβολής προτίμησης για τοποθέτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας