Συγκρότηση τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών που θα διεξαγάγουν τις εκλογές της 2ης-11-2016, για την ανάδειξη των αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, ΑΠΥΣΠΕ Αττικής και ΚΥΣΠΕ καθώς και ορισμός περιοχών και σχολείων αρμοδιότητάς τους

Εφορευτικές Επιτροπές Α΄ Αθήνας