Παρατηρήσεις Νομικής Συμβούλου ΔΟΕ για την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης στο δημόσιο

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε

Παρατηρήσεις Νομικής Συμβούλου

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου παιδιών

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου σπουδών

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας

Αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ στην Α΄ Αθήνας

Αποτελέσματα ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΠΥΣΠΕ ανά εκλογικό τμήμα

Σταυροδοσία ΠΥΣΠΕ ανά συνδυασμό

Αποτελέσματα ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

ΑΠΥΣΠΕ ανά εκλογικό τμήμα

Σταυροδοσία ΑΠΥΣΠΕ ανά συνδυασμό

Αποτελέσματα – Σταυροδοσία ΚΥΣΠΕ

ΚΥΣΠΕ ανά εκλογικό τμήμα