Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μετάθεσης

Το ηλεκτρονικό Συστήμα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και τις 31-01-2017.

Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.

ΥΠ.Π.Ε.Θ.