Το ψηφισθέν σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στην εκπαίδευση (κεφ. Γ΄, ενιαίος αριθμός μαθητή, σχολικές εκδρομές, βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας, συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών ΠΕ11, μείωση αριθμού μαθητών σε τάξη που φοιτούν μαθητές με διαγνώσεις κλπ)

Το ψηφισθέν σχέδιο νόμου

Το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση με τις αλλαγές στην εκπαίδευση (κεφ. Γ΄, ενιαίος αριθμός μαθητή, σχολικές εκδρομές, βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας, συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών ΠΕ11, μείωση αριθμού μαθητών σε τάξη που φοιτούν μαθητές με διαγνώσεις κλπ)

Η αιτιολογική έκθεση

Το σχέδιο νόμου