Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06 ΠΕ11 & ΠΕ60 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων–οριστικών τοποθετήσεων (Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ60

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 & ΠΕ70 και Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ06

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ16

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠE60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70

Ανακοίνωση για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει ότι οι Διευθυντές Σχολείων που ήδη υπηρετούν σε σχολεία, θα έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν εκ νέου την υποψηφιότητά τους στα σχολεία στα οποία υπηρετούν.

Η βούληση του Υπουργείου θα αποτυπωθεί κατά την συζήτηση που θα διεξαχθεί τόσο στις Επιτροπές όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης σε οργανικές θέσεις, από οργανική υπεραριθμία παλαιοτέρων ετών, εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 60 & ΠΕ 70 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ16 ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ