Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06 ΠΕ11 & ΠΕ60 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων–οριστικών τοποθετήσεων (Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ60