Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ

Πίνακας τοποθετήσεων – αποσπάσεων ΠΕ70

Πίνακας τοποθετήσεων – αποσπάσεων ΠΕ60

Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ11 στη διάθεση

Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ11 από απόσπαση

Πίνακας αποσπάσεων ΠΕ16

Πρόσκληση τροποποιητικής υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδου ΠΕ05 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, μετά την ανακοινοποίηση των λειτουργικών κενών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕ05

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας την Τρίτη 29/8/2017

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
  2. Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
  3. Χορήγηση συνάφειας διδακτορικών τίτλων σπουδών.
  4. Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη διάθεση των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19/20, ΠΕ32 Γενικής Αγωγής & ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής.
  5. Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ06.
  6. Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη διάθεση από απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ.
  7. Προσδιορισμός, αριθμητικά, λειτουργικών υπεραριθμιών Δημοτικών Σχολείων – Νηπιαγωγείων, κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19/20 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19/20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ