Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών -μετά τις ενστάσεις- της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική Αγωγή, ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ, Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ