Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2018-2019

Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής 2018

Η απόφαση μεταθέσεων Γενικής Αγωγής

Μεταθέσεις Γενικής Αγωγής

Η απόφαση μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής

Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ

Μεταθέσεις σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

Μεταθέσεις σε Σχολεία Τυφλών-Κωφών

Σχέδιο νόμου για Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης (Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Κατάργηση θεσμού Σχολικών Συμβούλων – ΚΕΔΔΥ – ΠΕΚ, Επιλογή – Αξιολόγηση – Επιδόματα Στελεχών Εκπαίδευσης, Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων, Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων)

Νομοσχέδιο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. A΄ Αθήνας για το σχολικό έτος 2017-2018

ΕΓΓΡΑΦΟ Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ