Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019

Εγκύκλιος αναπληρωτών Γενικής Αγωγής

Εγκύκλιος αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής