Ονομαστικός προσδιορισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας – Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70

Πίνακας οργανικών κενών ΠΕ70

Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ.