Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

 ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ06

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ11

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠE60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ70

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ79

Ονομαστικός προσδιορισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας – Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70

Πίνακας οργανικών κενών ΠΕ70