Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ79-Μουσικής, ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οδηγίες καταχώρισης προτιμήσεων

Τα οργανικά κενά Γενικής Αγωγής, όλων των κλάδων, στην Α΄ Αθήνας για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση – βελτίωση θέσης

Οργανικά κενά ΠΕ05 – Γαλλικής γλώσσας

Οργανικά κενά ΠΕ06 – Αγγλικής γλώσσας

Οργανικά κενά ΠΕ07 – Γερμανικής γλώσσας

Οργανικά κενά ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Οργανικά κενά ΠE60 – Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά ΠΕ70 – Δασκάλων

Οργανικά κενά ΠΕ79 – Μουσικής

Οργανικά κενά ΠΕ86 – Πληροφορικής

Οργανικά κενά ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91 εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2019-2020 μέχρι την Παρασκευή 23/8

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Αίτηση απόσπασης Γενικής

Αίτηση απόσπασης Ειδικής

Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020 από την Πέμπτη 18/07/2019 μέχρι και τη Δευτέρα 22/07/2019 και ώρα 15.00

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.