Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στην Α’ Αθήνας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ να αναλάβουν υπηρεσία αυτοπροσώπως, τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Α’ Αθήνας (Χίου 16-18, Αθήνα, ισόγειο/Πρωτόκολλο).

Αποσπάσεις – Συμπληρωματικές Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

Αποσπάσεις μετά τις ενστάσεις

Συμπληρωματική απόφαση αποσπάσεων-ανακλήσεων στην ΕΑΕ

Αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Π.Ε.

Β΄ φάση αποσπάσεων σε AEI

Αποσπάσεις σε ΔΙΕΚ

Αποσπάσεις σε Αρμένικος Κυανούς Σταυρός Αθήνας

Αποσπάσεις σε Αρμένικος Κυανούς Σταυρός Νίκαιας

Αποσπάσεις στην Αρμένικη Ένωση Αγαθοεργίας

Αποσπάσεις στην Iσραηλιτική Κοινότητα Αθηνών

Αποσπάσεις στην Iσραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & T.E., εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60 και ΠΕ70 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Λειτουργικά κενά ΠΕ70 ΕΑΕ

Λειτουργικά κενά ΠΕ60 ΕΑΕ

Λειτουργικά κενά ΠΕ11 ΕΑΕ

Έντυπο δήλωσης

Οδηγοί Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ονομαστικός χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμου εκπ/κού ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής – Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας λειτουργικά υπεράριθμου εκπ/κού ΠΕ70 & εκπ/κού ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμου ΠΕ70

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Εγκύκλιος Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού

Υ.ΠΑΙ.Θ.