Οδηγίες της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας σχετικά με τις άδειες λόγω COVID-19 μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (Σχετ. εγκύκλιοι: 51887/Ε3/6-5-2020, 56108/Ε3/14-5-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.  και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ.)

Οδηγίες προς σχολικές μονάδες

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Οργανικά κενά ΠΕ70-Δασκάλων

Οργανικά κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά ΠΕ79-Μουσικής

Οργανικά κενά ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Έντυπο δήλωσης