Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής (Β’ φάση)

Καλούνται οι αναπληρωτές   Εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 01-10-2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ ΠΕ60 (ανακοινοποίηση)

ΔΗΛΩΣΗ

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών (Β΄ Φάση)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση Προσχολικής» να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τρίτη 29-09-2020 και ώρα 12.00 π.μ.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

Πίνακας (ανακοινοποίηση)

ΔΗΛΩΣΗ

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων Γενικής Αγωγής (Β΄ φάση)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων στη Γενική Αγωγή (Β΄ Φάση) να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr έως το Σάββατο 26-09-2020 και ώρα 22:00.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων αναπληρωτών ΠΕ08-Εικαστικών και ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02-Θεατρικής Αγωγής (Β΄ φάση)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΠΕ08 Εικαστικών  και ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 οι οποίοι έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος»  να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Κυριακή 27-09-2020 και ώρα 10.00.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91.01 ΠΕ91.02 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ