Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4722/2020

Καλούνται οι αναπληρωτές των πιο κάτω ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και ΕΕΠ & ΕΒΠ, να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία από αύριο Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020.

Τις επόμενες μέρες η Διεύθυνση θα αναρτήσει ανά κλάδο τα λειτουργικά κενά και θα ζητήσει από τους Αναπληρωτές να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης ώστε να επανατοποθετηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ – ΕΒΠ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων (Γ΄ΦΑΣΗ)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων (Γ΄ΦΑΣΗ), να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr έως αύριο Τρίτη 20-10-2020 και ώρα 11.00 π.μ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 Γ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών (Γ΄ΦΑΣΗ)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ( Γ΄ΦΑΣΗ), να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr έως αύριο Τρίτη 20-10-2020 και ώρα 11.00 π.μ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – Γ΄ΦΑΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Διαδικασία και δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών στην Α’ Αθήνας

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  των οποίων η πρόσληψη έγινε στις 16-10-2020  από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν στο πλαίσιο πρόληψης από τον κορωνοϊό, να αποστείλουν ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο e-mail: dim@dipe-a-athin.att.sch.gr, από σήμερα 16/10/2020 έως και τη Δευτέρα 19/10/2020 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο: Το έντυπο «ατομικών στοιχείων για καταχώρηση στη μισθοδοσία», ( συνημμένο έγγραφο) προκειμένου να καταχωρηθούν στο ΕΡΓΑΝΗ και στη μισθοδοσία.

*(τα πεδία “σχολείο τοποθέτησης” και “σχολείο/α διάθεσης” θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία).

Με νεότερη ανακοίνωση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης η προσωρινή τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΝΗ

Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Κοινή υπουργική απόφαση