Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιουλίου, έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό οι εγγεγραμμένοι στους:

(α) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, και

(β) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33 και ΠΕ78.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr).

Tο ΦΕΚ

Tο Δελτίο τύπου

H εγκύκλιος διορισμών

H Υπουργική Απόφαση των διορισμών

Οδηγίες Ο.Π.Σ.Υ.Δ. – Εγχειρίδιο αίτησης εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης που ορίζονται ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής, ΠΕ07-Γερμανικής, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, ΠΕ79-Μουσικής & ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86-Πληροφορικής, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 3192/2021

Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής, ΠΕ07-Γερμανικής, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, ΠΕ79-Μουσικής & ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86-Πληροφορικής, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.