Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπ/κών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ91

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ91

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων, έως αύριο Πέμπτη 26-08-2021 και ώρα 10:00.

Η δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Τοποθετήσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60 & ΠΕ70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ70

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων έως σήμερα 24-08-2021 και ώρα 13:00μμ. , με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ79, ΠΕ86 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ & αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ79

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ86

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων έως σήμερα 24-08-2021 και ώρα 13:00μμ , με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ79 & ΠΕ86 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αριθμητικός προσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών εκπ/κών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, διδακτικού έτους 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ανακοινοποίηση)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών Ειδικής Αγωγής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ. (Πρ. 35/19-08-2021)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 Γ΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων έως και αύριο Παρασκευή 20-08-2021 και ώρα 11:00 προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr