Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας βάσει της αρ. 04ης/21-02-2023 πράξης του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών της Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής του. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων.

Χρονική Περίοδος υποβολής ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων: Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 08:00 – Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 23:59

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60, ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ73, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. (1ΓΕ/2023)

ΦΕΚ ΑΣΕΠ 5/2023

Αποφάσεις Δ.Ο.Ε. για την αξιολόγηση

Βήματα για απεργία-αποχή από την αξιολόγηση

Συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας 13/02/2023 – Στάση εργασίας

Κήρυξη στάσεων εργασίας για αξιολόγηση

Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για απεργία-αποχή από την αξιολόγηση

Δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή