Παράταση υποβολής Σχεδίων Δράσης (Υλοποίηση-Αποτίμηση) και Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενημερώνει ότι το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Σχεδίων Δράσης και της Έκθεσης Εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου για το 2022-23 τροποποιείται ως εξής:

1. Σχέδια Δράσης (Υλοποίηση-Αποτίμηση): Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

2. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-23: Θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

Η πρόσκληση και τα οργανικά κενά Γενικής Αγωγής στη Δ.Π.Ε Α΄Αθήνας

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91.01-91.02

ΟΔΗΓΙΕΣ