Ανακοίνωση Β΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και γ΄ φάσης οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπ/κών Γενικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Β’ ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ11 Γ’ ΦΑΣΗ

ΠΕ60 Γ’ ΦΑΣΗ

ΠΕ70 Γ’ ΦΑΣΗ

Επείγουσα ενημέρωση – Νέα αίτηση απονομής σύνταξης για τους προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικούς

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπ/κών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60 ΠΕ70 & ΠΕ86 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων (Β ́ φάση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ